Raport dla Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty" w Warszawie

Autor raportu: Rafał Robak, November 28, 2023

Ocena zlecona przez: Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty" w Warszawie

Podsumowanie ustaleń z oceny

Strona internetowa https://www.przedszkole112.com/ jest w pełni zgodna z wytycznymi standardu WCAG 2.1

Zakres oceny

Nazwa witryny Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty" w Warszawie
Zakres witryny

Zawartość publicznej strony internetowej Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty" w Warszawie znajdująca się pod adresem https://www.przedszkole112.com/

Wersja WCAG WCAG 2.1
Poziom zgodności Poziom AA
Dodatkowe wymagania dotyczące oceny

Ocena strony obejmują wybraną losowo próbkę strony.

Podstawowe wsparcie dostępności

Narzędzia developerskie przeglądarek(Google Chrome, Mozilla Firefox)
NVDA - czytnik eranu
WAVE - validator
W3C Markup Validation Service - walidator kodu HTML
Color Contrast Analyzer - analiza kontrasu
Contrast Checker - analiza kontrasu
PDF accessibility Checker 3 - sprawdzanie dokumentów PDF

Oparte na technologiach
  • ECMAScript 5
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM

Przegląd wyników audytu

Wyniki Poziom AA
Zasada Poziom A Poziom AA
1. Postrzegalność 7 / 9 10 / 11
2. Funkcjonalność 14 / 14 3 / 3
3. Zrozumiałość 5 / 5 5 / 5
4. Solidność 2 / 2 1 / 1
Ogółem 28 / 30 19 / 20

Szczegółowe wyniki audytu

Zasada 1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa tekstowa

1.1.1 Treść nietekstowa: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Większość obrazów graficzne (tj. fotografie i ilustracje) nie są zaopatrzone w informatywny
tekst alternatywny.

1.2 Multimedia

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono nagrań zawierających wyłącznie dźwięk ani nagrań
zawierających wyłącznie ruchomy obraz.

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań wymagających użycia napisów rozszerzonych.

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań wymagających użycia audiodeskrypcji lub alternatywy tekstowej.

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują transmisje audiowizualne.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań audiodeskrypcji.

1.3 Możliwość adaptacji

1.3.1 Informacje i relacje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Strony serwisu nie mają prawidłowej hierarchii struktury nagłówków.

1.3.2 Zrozumiała kolejność: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kolejność odczytu jest prawidłowa i zgodna z kolejnością wizualną większości elementów
serwisu.

1.3.3 Właściwości zmysłowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie elementy nawigacyjne wykonane są prawidłowo.

1.3.4 Orientacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest możliwy do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. W układzie poziomym i
pionowym wyświetlana jest ta sama zawartość.

1.3.5 Określenie pożądanej wartości: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie ma formularzy zbierających określone typy informacji o użytkowniku.

1.4 Rozróżnialność

1.4.1 Użycie koloru: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie ma istotnych informacji przekazywanych wyłącznie z użyciem koloru.

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono automatycznie odtwarzanych dźwięków.

1.4.3 Kontrast (minimalny): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kontrast w podstawowej wersji graficznej jest prawidłowy dla większości elementów
tekstowych.

Stan fokus głównego menu zaznaczany jest przez otoczenie czerwoną bez zmiany koloru zmianę koloru. Stosunek kontrastu treści do tła nawigacji wynosi 16.33:1.

Serwis posiada możliwość przełączenia na wersję wysokiego kontrastu, która posiada taką
samą zawartość i funkcjonalność.

Funkcje dające możliwość zmiany kontrastu przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności dla
osób niedowidzących, są łatwo dostępne i obsadzone na samej górze strony.

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis posiada funkcjonalność pozwalającą na powiększenie czcionki bez limitu.

Po powiększeniu tekstu nie występuje utrata zawartości ani funkcjonalności serwisu.

Strona zapewnia możliwość zmiany rozmiaru czcionki wszystkich elementów
tekstowych do 200%, bez utraty funkcjonalności serwisu.

1.4.5 Obrazy tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: W serwisie znajdują się obrazy nieposiadające poprawnie wykonanej alternatywy tekstowej.

1.4.10 Dopasowanie do ekranu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Strona jest responsywna i zapewnia prawidłową prezentację treści oraz pełną
funkcjonalność, zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym.

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kontrast elementów nietekstowych jest prawidłowy.

1.4.12 Odstępy w tekście: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Zwiększenie odstępów w tekście nie powoduje większych problemów z przeglądaniem
serwisu.

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów dodatkowej treści.

Zasada 2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury

2.1.1 Klawiatura: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie zdefiniowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.

Każdy element serwisu jest dostępny za pomocą klawiatury, a fokus przemieszcza się w
prawidłowej kolejności dla większości elementów serwisu.

2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Fokus przemieszcza się prawidłowo, nie wpadając w pułapkę klawiaturową.

2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie zaimplementowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.

2.2 Wystarczający czas

2.2.1 Dostosowanie czasu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis nie posiada limitów czasu na wykonanie działania.

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: Serwis nie posiada elementów dla których można by użyć pauza, zatrzymania, czy ukrycia.

2.3 Ataki padaczki

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów potencjalnie wywołujących atak epilepsji.

2.4 Możliwość nawigacji

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest wyposażony w mechanizm skiplinks, który wyświetla się jako pierwszy element
nawigacji klawiaturą.
Mechanizm pozwala na przejście do głównej treści, menu oraz do mapy strony.

2.4.2 Tytuły stron: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie podstrony serwisu mają unikalny tytuł.

2.4.3 Kolejność fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kolejność przemieszczania się focusa jest taka sama jak kolejność wizualna elementów serwisu.

2.4.4 Cel łącza (w kontekście): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie znajduje się wiele linków typu “Czytaj więcej” posiadających dodatkowy opis zaimplementowany po przedrostku "Czytaj więcej". Przykład:
"Czytaj więcej: zebranie rady rodziców". Zawartość linku jest ukrywana za pomocą CSS, ale po najechaniu na przycisk z poziomu czytnika ekranu, całość linku jest odczytywana poprawnie

W serwisie występują linki do plików, które są konsekwentnie i
należycie opisane. Przy linkach do plików znajduje się ikona obrazująca
format pliku, dodatkowo pliki mają informacji o formacie pliku i jego rozmiarze.

2.4.5 Wiele dróg: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest wyposażony w mapę strony oraz wyszukiwarkę.

2.4.6 Nagłówki i etykiety: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Nagłówki i etykiety prawidłowo opisują następującą po nich treść.

2.4.7 Widoczny fokus: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Przesuwający się focus w formie czerwonego obramowania elementu jest dobrze widoczny

2.5 Metody obsługi

2.5.1 Gesty dotykowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono funkcjonalności obsługiwanych za pomocą gestów
wielopunktowych.

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów korzystających ze zdarzeń onmousedown i
onmouseup.

2.5.3 Etykieta w nazwie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Większość elementów interfejsu jest dobrze opisana. Większość linków posiada opis tekstowy.

2.5.4 Aktywowanie ruchem: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie ma elementów aktywowanych ruchem.

Zasada 3 Zrozumiałość

3.1 Możliwość odczytania

3.1.1 Język strony: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Każda strona serwisu posiada zadeklarowany język polski <html lang="pl-pl">

3.1.2 Język części: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują fragmenty tekstu w obcych językach. W przypadku zmiany
wersji językowej - zmianie ulega całość tekstu na stronie.

3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Przemieszczanie focusa klawiszem TAB nie powoduje żadnych nieoczekiwanych i
automatycznych działań, ani przeładowywania strony

3.2.2 Podczas wprowadzania danych: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono nieprzewidywalnych działań ani automatycznej zmiany
kontekstu.

3.2.3 Spójna nawigacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Elementy systemu nawigacji są stałe - powtarzają się w całym serwisie, na wszystkich
podstronach.

3.2.4 Spójna identyfikacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis posiada ujednolicony i konsekwentny sposób identyfikacji elementów.

3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 Identyfikacja błędu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Formularze wyszukiwania w serwisie sprawdzają i informują, że pole tekstowe
jest puste, dodatkowo blokują wykonanie zapytania bez uprzedniego wpisania szukanej frazy.

3.3.2 Etykiety lub instrukcje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Pola tekstowe formularzy są prawidłowo zaopatrzone w etykiety i instrukcje.

3.3.3 Sugestie korekty błędów: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Formularz “Wyszukiwarka” podpowiada możliwe wartości wyszukiwania podczas
wpisywania. W przypadku wpisania błędnego zapytania, formularz podpowiada zbliżoną
prawidłową możliwość.

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: Serwis nie posiada funkcjonalności mogących powodować błędy o konsekwencjach
prawnych lub finansowych.

Zasada 4 Solidność

4.1 Kompatybilność

4.1.1 Poprawność kodu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie występują błędy kodu HTML i CSS.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie ma błędów kodu HTML i CSS, które wymagają
naprawy.

Odczyt zawartości serwisu na czytnikach ekranu jest możliwy i wzbogacony o definicję regionu głównej zawartości.

Przyciski graficzne mają poprawne opisy słowne.

Dokumenty serwisu nie wykazują błędów.

4.1.3 Komunikaty o stanie: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie są wyświetlane komunikaty.

Próbka ocenianych stron internetowych

Powiązane zasoby WCAG 2