• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Ramowy rozkład dnia uwzględniający czas form aktywności dzieci
w zgodzie z podstawą programową 

 

07.00–08.00      Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami        dzieci; dyżur w grupach.

08.00–08.20 Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem

pomysłów dzieci, ćwiczenia poranne: zabawy ruchowe z dominantą elementu

uchu, zabawy muzyczno-taneczne, integracyjno-ruchowe, ruch przy muzyce.

08.20–09.00 Czynności przygotowujące do śniadania i śniadanie: higieniczne, organizacyjno-

porządkowe, zwyczajowo-kulturowe.

09.00–09.10 Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:

zabawy konstrukcyjne, zabawy manipulacyjne, rozwijające mowę, ćwicząc

koncentrację uwagi, rozwijające logiczne myślenie, kształtujące umiejętność

współdziałania, rozwijające kompetencje komunikacyjne.

09:10 - 09:40 Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne
zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod: metoda
dobrego startu – wg M. Bogdanowicz, dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-
Kolczyńskiej, ruch rozwijający W. Scherborne, zajęcia sensomotoryczne, zajęcia
teatralne, zajęcia profilaktyczne, zajęcia, grafomotoryczne, zajęcia rozwijające
aktywność twórczą, realizacja projektów, zajęcia sprawnościowe sportowe.

09:40 - 10:15 Zajęcia z grupą –dydaktyczno-wychowawcze opiekuńcze.
Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań: zabawy i gry
indywidualne, zespołowe, zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane.

10.15–10.30 Czynności przygotowujące wyjście dzieci do ogrodu:
czynności fizjologiczne, ustalenie zasad zabaw w ogrodzie, określenie części
garderoby adekwatnej do pogody.

10.30–11.00  Zabawy w ogrodzie: swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i
sprzętu sportowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, gry i

zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).

11.00–11.30 Czynności przygotowujące do spożycia zupy – I danie.

11.30-12.30 Swobodna zabawa, spacer w ogrodzie. Czynności higieniczne przygotowujące
do II dania.

12.30-13.00 Czynności przygotowujące do spożycia II dania.

13.00–14.30 Odpoczynek – relaksacja (higiena układu nerwowego): słuchanie muzyki,

słuchanie bajek, słuchanie dźwięków przyrody (płyty), relaks, zabawy dźwiękonaśladowcze.

14.30–14.45 Czynności przygotowujące do podwieczorku i podwieczorek.

15.00-17.30 Swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali dziecięcej bądź w sali

gimnastycznej; dyżur w grupach. Spacer w ogrodzie – zabawy ruchowe.

Nasze Grupy

motylki

Jagódki

zabki

Biedronki

sloneczka

Elfy

krasnale

Krasnale

muchomorki

Muchomorki