Tel.: 22 277 21 24
E-mail: p112@eduwarszawa.pl
Adres: ul. B. Wapowskiego 3 02-495 Warszawa

  eb43ad5e66a5 "Matematyka jest królową wszystkich nauk jej ulubieńcem jest prawda a prostość i oczywistość jej strojem..." 

  Edukacja matematyczna jest elementem niezbędnym w rozwoju intelektualnym każdego człowieka. Często proces nabywania umiejętności matematycznych przysparza wielu problemów, wymaga wielkiego wysiłku ze strony dzieci, nauczyciela i rodziców.

           Wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z opanowaniem umiejętności matematycznych  Edyta Gruszczyk- Kolczyńska polska pedagog, profesor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Ewa Zielińska opracowały koncepcję "Dziecięca matematyka".

                        Dziecięca matematyka z wczesnym wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci jest ściśle połączona z intensywnym rozwojem myślenia i kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych u dzieci.

                         Istotnym elementem tej koncepcji są osobiste doświadczenia dziecka stanowią one budulec z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności.

                             Stały się one dla mnie punktem wyjścia i impulsem do podjęcia działań na terenie naszego przedszkola w zakresie rozwijania pojęć matematycznych. Uważam, że jest to świetna metoda, której realizacja sprawia, że uczenie się matematyki staje się przyjemne, a dzieci wręcz uwielbiają te zajęcia.

                                                                                                                        Monika Okoń

                                                                                                 nauczyciel wychowania przedszkolnego

                                                                                                            i edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 

 I Orientacja przestrzenna w edukacji dzieci  

 

Wspomaganie rozwoju umysłowego wraz z edukacją matematyczną rozpoczyna się od kształtowania orientacji przestrzennej dzieci, rozumieniu przestrzeni, kształtowaniu schematu swojego ciała, rozwijania zdolności do przyjmowania własnego punktu widzenia. W ramach orientacji przestrzennej wspomagamy dzieci w skupieniu uwagi, uczymy je wytyczać kierunki w przestrzeni  i określać położenie obiektów względem przyjętego puntku odniesienia.

   Bez takich umiejętności będą miały sporo kłopotów w orientowaniu się na kartce papieru, a potem w nauce geometrii, w posługiwaniu się planem i mapą.

A oto kilka przykładów ćwiczeń i zabaw które wspomagają ten obszar rozwoju u dzieci. 

 

    II Rytmy w matematyce

Rytmy  traktowane są jako sposób rozwijania umiejętności skupienia uwagi w prawidłowościach i korzystania z niej w różnych sytuacjach. Dlaczego jest to ważne?

Ponieważ wykorzystujemy rytmy w nabywaniu umiejętności liczenia oraz dla zrozumienia sensu mierzenia.

      Rytm jest obecny w wielu formach naszej aktywności. Język którym posługujemy się ma określony rytm i melodię.

           Matematyka także wypełniona jest rytmami. Liczenie wywodzi się z rytmów wskazywania obiektów. Warto zatem zająć się kształtowaniem dziecięcej zdolności do dostrzegania regularności rytmicznych. Łatwiej będzie dziecku zrozumieć świat w którym żyje.

         Swoje działania rozpoczęliśmy od układania prostych i krótkich ciągów powtarzalnych układów, by zakończyć na tych nieco bardziej skomplikowanych, z którymi-jak się okazało-bez problemu sobie poradziliśmy. 

 

                                         III Kształtowanie umiejętności liczenia

Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces: począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów przez liczenie na palcach, aż do rachowania w pamięci. Liczenie wywodzi się z rytmu i gestu wskazywania. Najpierw dziecko wyodrębnia z otoczenia to co chce policzyć. Może to uczynić wzrokiem lub gestem. Następnie dotyka lub wskazuje przedmioty i określa je liczebnikami. Licząc stara się przestrzegać reguły ,,jeden do jednego'': jeden liczony przedmiot, jeden gest wskazujący i jeden wypowiedziany liczebnik. Stosunkowo późno dziecko zaczyna rozumieć, że wynik liczenia nie zależy od tego czy liczy,,od początku'' czy ,,od końca''. Ważne jest aby policzyć wszystkie przedmioty. Do tych prawidłowości liczenia dziecko musi dojść w wyniku samodzielnych doświadczeń. Trzeba zachęcać dziecko do liczenia, pokazywać jak się liczy, liczyć razem z nim, podpowiadać liczebniki itp.

Aktywności związane z liczeniem rozpoczęliśmy od przeliczania patyczków rozłożonych przed nami. 

 

   IV Dodawanie, odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka

W tym obszarze kształtujemy umiejętności rachunkowe u dzieci od dodawania i odejmowania konkretnych przedmiotów przez rachowanie na zbiorach zastępczych po rachowanie w pamięci, a także wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji mnożenia i dzielenia.

                        V  Przyczyna i skutek oraz przewidywanie następstw

Wspomaganie dzieci w coraz sprawniejszym wiązaniu przyczyn ze skutkami pomaga lepiej zrozumieć sens równości i nierówności w obszarze edukacji matematycznej.

                       

                         VI Klasyfikacja

 Kształtowanie czynności umysłowych potrzebnych dzieciom w porządkowaniu obiektów i definiowaniu ( tworzeniu pojęć ). 

  

                        VII Stałość liczby elementów w zbiorze

Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie koniecznym do kształtowania pojęcia liczby naturalnej: ustalenie stałej liczby elementów w zbiorze przy obserwowanych zmianach sugerujących, że jest ich mniej, wnioskowanie o aspekcie porządkowym liczby naturalnej.  

0184aaf424007b4567f21b48b1cc6a6181e6fb8796bb3a9f  

 

Zabawy i ćwiczenia z wiatrakiem matematycznym ,,Strona lewa i prawa'' 

84e5d87d2fb3ab336699ce05e483ea7fb980

 

Ćwiczenia w dostrzeganiu regularności i układania rytmów 

 

thumb600 220255ff955ethumb600 b083ea4540f6thumb600 cd38f78a5b8e

 

,,Liczymy tak daleko jak potrafimy..." 

 

7d8f84071bb3384e72fa839029490e330f8d 

 

Rachowanie-czyli od dodawania i odejmowania konkretnych przedmiotów, przez rachowanie na zbiorach zastępczych, po rachowanie w pamięci. 

 

thumb300 24b76a3adf05thumb600 6f9284223642thumb600 50c05ecf754ethumb600 55cae0666d4cthumb600 210fc911c3e6thumb600 516087a27320thumb600 b06a052785da   

 

15.03 odbyła się w Warszawie konferencja na której omawiano i dyskutowano na temat metod prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej( praca z ,, Darami Froebla "), poruszano wiele interesujących kwestii odnośnie prowadzenia dokumentacji w przedszkolu. Oczywiście wykłady prowadziły prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska. 

 

3ef08038ac108bed9d3685518ec9634173d4  

 

Dodawanie odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka 

 

thumb300 db8799f72e55thumb600 e2ad087b9cb3 

 

Sytuacje zadaniowe i zabawy pomagające lepiej zrozumieć sens równości i nierówności oraz sprawniej rachować 

thumb300 1a929e5ebb93thumb300 6a4744898e53thumb300 70dba8db6286 

 

Klasyfikowanie, czyli segregowanie według kształtu, koloru i wielkości 

thumb300 68733a517c81thumb300 312152f3158bthumb300 e14dc74e88e7 

 

Ustalanie stałej liczby elementów w zbiorze.

 

 

 

 
 
 
 
 
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.