Tel.: 22 277 21 24
E-mail: p112@eduwarszawa.pl
Adres: ul. B. Wapowskiego 3 02-495 Warszawa

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR  112 „LEŚNE SKRZATY”
 UL. B. WAPOWSKIEGO 3, 02-495 WARSZAWA 

 

1.       PRZEDSZKOLE NR 112 JEST PRZEDSZKOLEM URZĘDU DZIELNICY URSUS M. ST.        WARSZAWY.

2.       PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00 – 17.30

3.       USTALONA NAZWA UŻYWANA PRZEZ PRZEDSZKOLE:

PRZEDSZKOLE NR 112 „LEŚNE SKRZATY”
UL. B. WAPOWSKIEGO 3, 02-495 WARSZAWA,

TEL. 22 277-21-22

4.       PRZEDSZKOLE POSIADA ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY MIESZCZACY SIĘ PRZY
UL. B. WAPOWSKIEGO 4, 02-495 WARSZAWA,

TEL. 502 052 876

5.       RODZICE PRZYPROWADZAJĄ DZIECI DO GODZINY 8:00,

6.       ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU RODZICE WNOSZĄ OPŁATY W TERMINIE USTALONYM PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA DO 10 –GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

7.       W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU ZWROTOWI PODLEGA DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA ZA KAŻDY DZIEŃ NIEOBECNOŚCI.

8.       NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU NIE ZWALNIA OD OBOWIAZKU UISZCZENIA OPŁATY ZA WYŻYWIENIE.

9.       W PRZYPADKU UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA DYŻURUJĄCEGO W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ STAWKA OBOWIĄZUJE TA SAMA CO, W CIĄGU ROKU SZKOLNEGO
( MOŻE BYĆ RÓŻNA W PRZEDSZKOLACH DYŻURUJACYCH).

10.   PRZEDSZKOLE REALIZUJE CELE I ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY.

11.   PRZEDSZKOLE REALIZUJE ZALECONE PROGRAMEM ZADANIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ODPOWIEDNIO DO WIEKU DZIECI, POTRZEB ŚRODOWISKOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W CIĄGU CAŁEGO DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

12.   ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ : DYREKTOR PRZEDSZKOLA, RADA PEDAGOGICZNA, RADA RODZICÓW.

13.   PRZEDSZKOLE NR 112 „LEŚNE SKRZATY” JEST PLACÓWKĄ NIEFERYJNĄ.

14.   DYREKTOR PRZEDSZKOLA NA POCZĄTKU KAŻDEGO ROKU SZKOLNEGO ZWOŁUJE ZEBRANIE RADY RODZICÓW I USTALA KONTAKTY NA CAŁY ROK SZKOLNY.

15.   PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ PRZEDSZKOLA JEST ODDZIAŁ ZŁOŻONY
Z DZIECI. ZASADY DOBORU DZIECI MOGĄ BYĆ ROZSZERZONE NP. WEDŁUG POTRZEB, ZAINTERESOWAŃ, UZDOLNIEŃ I WIEKU WG STATUTU PRZEDSZKOLA.

16.   W PRZEDSZKOLU ZATRUDNIA SIĘ: DYREKTORA, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI ORAZ ADMINISTRACJI

17.   DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZAJĄ DZIECI OD 3 LAT DO 5 LAT.

18.   PRZEDSZKOLE PROWADZI I PRZECHOWUJE DOKUMENTACJĘ ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI.

19.   ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I MATERIALNEJ PRZEDSZKOLA OKRESLAJĄ ODRĘBNE PRZEPISY. 

 

 

Dokumenty przedszkola 
  1. statut przedszkola nr 112 "Leśne Skrzaty" pobierz.
  2. Regulamin wycieczek i spacerówp.pobierz 
  3. Dekalog rodzica pobierz.
  4. Zasady przebywania rodziców w szatni pobierz. 
  5. SKM_C224e21012511470.pobierz. 
  6. przyprowadzanie i odbiór dzieci z przeszkola.pobierz
  7. pdfupoważnienie_do_odbioru_dzieka_w_roku_szkolnym_20232024.pdf1.19 MB
  8. pdfkarta_aktualizacji_danych_wychowanka_i_jego_rodziców_opiekunów_na_rok_szkolny_20232024.pdf1.08 MB
  9. pdfzgoda_na_rozpowszechnianie_i_publikację_danych_wychowanka.pdf635.63 KB
  10. pdfinformacja_dotycząca_prowadzenia_obserwacji_pedagogicznych_i_świadczenia_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej_dla_wychowanków.pdf633.89 KB
 
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.